گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- اخبار گروه
اطلاعیه کلاسهای تربیت بدنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | 

به علت برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان کلاسهای ورزشی استثناءن سالن حجاب و سالن تنیس  مورخ 19و20 بهمن  در روز دوشنبه بعدازظهر و 3و 4شنبه فعال نمی باشد.

نشانی مطلب در وبگاه گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی:
http://rds.iust.ac.ir/find-95.12911.48482.fa.html
برگشت به اصل مطلب