گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- منو مخفی
فاطمه کاشف الحق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۴/۱۷ | 

AWT IMAGE

فاطمه کاشف الحق

رزومه فارسی

 رزومه انگلیسی

مدرک: کارشناسی ارشد

فعالیت های علمی

 

شماره تلفن داخلی: 2630

دورنگار: 70209050

email: kashef AT iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی:
http://www.iust.ac.ir/find-95.13011.28904.fa.html
برگشت به اصل مطلب